Katsaus vuoteen 2020

Laserleikkaus TPE peltihalli TPE Referenssi Kauppakeskus AINOA TPE PETI

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosi 2020 oli varsin monimuotoinen ja erilainen kuin edellinen. Koko maailmaa yhteisesti koskettava COVID-19-pandemia on tietenkin ollut suurin muutos vuodentakaiseen, joka on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan liiketoimintaamme, niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Vallitseva tilanne on pakottanut niin meidät kuin muutkin etsimään uusia tapoja toimia ja ideoita tulevaisuuden liiketoimintaan. Haastavasta ajasta huolimatta, saimme normaalien projektien läpivientien yhteydessä kuitenkin luotua paljon uutta, niin toimintatapoihimme kuin investointien muodossa.

Kuluneen vuoden aikana peltitilausten käytössä ollutta PETI-ohjelmaa saatiin laajennettua tuotannon puolelle ja ohjelmaa on alettu kehittämään myös konepajan puolelle ja terästilausten tuotannonohjausjärjestelmä TETI saadaan näillä näkymin käyttöön vuonna 2021. Näiden uusien tuotannonohjausjärjestelmien avulla toiminnastamme saadaan avoimempaa sekä tehokkaampaa.

Niin yksilön kuin yrityksenkin kehitys ovat edellytyksiä jatkuvalle, vakaalle, toiminnalle. 37-vuotias historiamme osoittaa, että olemme pysyneet kehityksessä mukana ja olleet luotettava kumppani asiakkaillemme. Asiakkaiden luottamus toimintaamme kohtaan näkyi hyvin kuluneen vuoden tilauskannastamme ja kohteiden kirjoista. Toimme oman panoksemme lukuisiin erilaisiin, ja eri kokoisiin, projekteihin niin kauppakeskuksista infra-puolen hankkeisiin, kuin kouluhankkeista metroasemiin, unohtamatta lukuisia muita tärkeitä projektejamme. Vuonna 2021 haluamme panostaa entistä enemmän yhteistyön lisäämiseen ja syventämiseen.

Yrityksen yksilöiden kehittyminen on tärkein kehityksen muoto, vain näin koko yritys voi kehittyä. Vuonna 2020 saimme rekrytoitua joukkoomme uusia hienoja osaajia. Uusien osaajien ja vanhojen konkareiden yhteistyö erilaisissa monipuolisissa projekteissamme lisäävät osaamistasoamme läpi organisaation. Jokapäiväisen oppimisen lisäksi on tärkeää seurata koulutuskenttää ja kouluttaa henkilöstöämme alati muuttuvassa maailmassa ja tähän aiomme kiinnittää erityistä huomiota ensi vuoden aikana.

Vuonna 2020 tehtiin useita eri kehitystoimenpiteitä työturvallisuutta silmällä pitäen ja erityisesti tehdasalueen työturvallisuutta on saatu parannettua, mutta työ jatkuu. Haluamme yhdessä tehdä vuodesta 2021 entistä turvallisemman.