Laatu, vastuullisuus ja ympäristö

Me TPE:llä kannamme taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta kaikesta tekemisestämme. Pidämme lupauksemme asiakkaillemme ja huolehdimme, että työt suoritetaan turvallisesti sovitulla tavalla. Panostamme työturvallisuuteen ja tehtaidemme sekä työkohteidemme siisteyteen. Kaikki työmme tehdään voimassa olevien standardien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Toimintamme on joustavaa ja avointa, täytämme työnantaja-, yhteiskunta- ja ympäristövelvoitteemme, ja noudatamme vallitsevaa lainsäädäntöä. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja henkilökuntamme ammattitaitoa. Sekä henkilöstömme että toimitusketjumme ovat sitoutuneet noudattamaan sovittuja toimintatapoja ja ohjeita.

Asetamme vuosittaisia laatutavoitteita toiminnallemme ja seuraamme niiden toteutumista johdon katselmuksessa.

Toimintatavat on kirjattu laadunhallintajärjestelmään, joka ohjaa yrityksemme toimintaa ISO 9001:2015 laatustandardin vaatimusten mukaiseksi. Laadunhallintajärjestelmän sertifioinnista ja valvonnasta vastaa DNV. Rakenteellisten teräskokoonpanojen valmistusta ja suunnittelua ohjaa oma konepajan laadunhallintamanuaalinsa, FPC, ja sen sertifioinnista ja valvonnasta EN-1090-2:2009+A1:2011 vaatimusten mukaiseksi vastaa Dekra Industrial Oy. 

TPE:llä on voimassaoleva ISO 9001:2015 johtamisjärjestelmän sertifikaatti. Sertifiointi kattaa koko organisaatiomme toiminnan; peltikattojen, rakennus- ja eristyspellitysten, julkisivujärjestelmien sekä teräs- ja alumiinirakenteiden myynti, valmistus ja asennus. 

TPE:llä on konepajatuotannolle laadittu oma tehtaan laadunvalvonta-FPC- manuaali. Konepajatuotantomme on sertifioitu EN 1090-1:2009+A1:2011 standardin mukaisesti ja se oikeuttaa CE- merkitsemään tuotteemme EXC1-EXC3 toteutusluokissa.

luotettava_kumppani_logo_792x393

Noudatamme toiminnassamme tilaajavastuulakia. Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot meistä sekä alihankkijoistamme löytyvät vastuugroup.fi-palvelusta.

TPE kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA. Tähän saavutukseen yltää 2,4 % kaikista suomalaisista yrityksistä. AAA-luottoluokitus edellyttää vakiintunutta toimintaa, positiivista taustaa ja maksutapaa sekä hyvää taloutta. Tämä sertifikaatti viestii taloudellisesta vakaudesta, liiketoiminnan korkeasta laadusta ja luotettavuudesta.

Suomalainen perheyritys

Suomalainen perheyritys -merkki on Perheyritysten liiton jäsenille tarkoitettu tunnus. Merkki symboloi kannattavaa kasvua, pitkäjänteisyyttä, yli sukupolvien ulottuvaa toimintatapaa ja vastuullisuutta. 

VENI Energia takaa tällä todistuksella, että TPE:n
hankkima sähkö on alkuperätakuumerkittyä 100 % hiilidioksidivapaata energiaa.

Tuotantomuoto: Vesi, Tuuli, Aurinko, Bio, Geoterminen, Ydinvoima

Whistleblowing -ilmoituskanava

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy:llä on käytössä lakisääteinen Whistleblowing-ilmoituskanava, jonne sekä henkilöstömme että sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka liittyvät eettisten periaatteiden, yrityksen arvojen tai lainvastaiseen toimintaan. 

Siirry Whistleblowing -ohjelmaan

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy:n ilmoituskanava

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.  

On tärkeää, että työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi tämän ilmoituskanavan kautta. 

Sinulla ei tarvitse olla varmaa tietoa asiasta, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Perättömien ilmoitusten tekeminen tahallisesti on ehdottomasti kielletty.

Ilmoitusta tehdessä tulee myös välttää henkilötietojen, etenkin arkaluontoisten henkilötietojen, ilmoittamista. Saatamme olla estyneitä käsittelemään tekemääsi ilmoitusta, jos se sisältää laissa kiellettyjä tietoja.  

Voit jättää nimesi ja yhteystietosi ilmoitusta tehdessä, mutta halutessasi voit tehdä ilmoituksesi myös täysin anonyymisti tämän tietosuojatun kanavan kautta. Mikäli liität ilmoitukseesi liitetiedostoja, järjestelmä poistaa niistä tunnistamiseen liittyvät metatiedot automaattisesti.  

Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen ainutlaatuisen asiointitunnuksen, jonka avulla voit jatkaa kommunikointia kanssamme. Ota tämä asiointitunnus turvalliseen talteen. Sen avulla voit jatkaa kommunikointia nimettömänä kanssamme. Kysymme tarvittaessa kanavan kautta sinulta lisätietoja asiasta ja raportoimme tapauksen käsittelyn edistymisestä.  

Esitetyt epäilyt tutkitaan luottamuksellisesti määritellyn menettelyn mukaisesti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen selvityksen valmistumista. Selvitystyöstä ja siihen liittyvästä ilmoituksesta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti selvitystyön suorittamiseksi tarvitsevat.

Henkilörekisterin muodostuminen

Whistleblower järjestelmään ei kerätä henkilötietoja. Väärinkäytöksestä ilmoittava henkilö saattaa kuitenkin kirjoittaa luonnolliseen henkilöön – joko itseensä tai kolmanteen henkilöön – liittyviä tietoja ilmoituksensa mukana tai mahdollisissa ilmoituksen liitetiedostoissa.

Whistleblower-järjestelmään ilmoitetuista tiedoista ei muodostu tietosuoja-asetuksessa (GDPR) tarkoitettua henkilörekisteriä. Tämä tulkinta perustuu Tietosuoja-asetuksen 4. artiklan kohtaan 6, jonka mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan ”mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu.”  Ilmoituksen mukana vapaassa tekstissä olevia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja ei voida pitää jäsenneltyinä eikä tietoja ole saatavissa tietyin perustein.

Tietojen käsittelyn laillinen peruste

Ilmoittava henkilö voi tehdä ilmoituksen anonyymisti ja niin, että ilmoitus ei sisällä häntä itseään koskevia henkilötietoja. Mikäli ilmoituksen tekijä poikkeuksellisesti jättää esimerkiksi omat yhteystietonsa ilmoituslomakkeeseen, henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Mikäli ilmoituksen tekijä jättää henkilötietoja kolmannesta osapuolesta tietojen käsittely perustuu Euroopan Unionin direktiiviin 2019/1937 ja siitä johtuvaan kansalliseen lainsäädäntöön.