Luomannotko 3 Skoda myymälä

Luomannotko 3 – Skoda myymälä

Luomannotko 3 – Uusi täyden palvelun Skoda-myymälä
Kokonaishankkeemme Luomannotko 3 -autotalo luovutettiin vuokralaiselle Helkama-Auto Oy:lle 1.6.2022. Kokonaisurakassa saneerattiin vanhoja tiloja noin 2000m2 ja vanhan toimistorakennuksen tilalle rakennettiin uutta myymälätilaa noin 2500m2 sekä uutta korjaamotilaa noin 1500m2.
Hankkeen rakentamisaikana vallinneen maailmantilanteen vuoksi eteen tuli odottamattomia haasteita, jotka kuitenkin saatiin ratkaistua hyvällä hankeyhteistyöllä ja autotalo valmistui ajallaan. http://www.skodaespoo.fi/
Rakennesuunnittelun kohteeseen toteutti yhteistyökumppanimme Suunnittelutoimisto 7. www.st7.fi