Keslog Centrallager, Vanda

TPE levererar kompletterande stålkonstruktioner och dem yttre och inre väggarna av TSP element.