Idrottshallar till Sverige

Planeringen för idrottshallarna har börjat, leveransen inom oktober.