Stålbyggande

t7

Våra designers planerar konstruktionerna och hjälper till med deras yrkeskunnighet i samarbete med diverse designkontor. De nödvändiga konstruktionsdetaljerna för produktionen görs främst på fabriken.

Våra designers använder Teklan programvaran, vilket möjliggör oss att skapa och hantera noggrant detaljerade processer som stöder byggandet av tre- och fyrdimensionella modeller.

Våra verkstäders arbetsförmäns kvalifikationer och yrkeskunnighet, samt monteringsförmäns och de enskilda monteringsteamens kunnighet garanterar att konstruktionerna hanteras rätt och att de blir färdiga i tid.

TPE:s stålbyggande är specialiserat på hallar med stålstomme, gångbroar, olika typer av stålräck och ståltrappor. TPE har också mycket erfarenhet av att leverera specialobjekt.

Huvudmaterialet i konstruktionerna är stål, utöver detta används rostfritt- och syrafast stål i en betydande skala. Från oss kan man beställa stålkonstruktioner som är belagda med t.ex. zink och målning.

Konstruktionernas kontroller utförs av externa granskare. Hit hör t.ex. NDT NORD Testing och Inspecta.

TPE:s stålkonstruktionsenhet ligger lättillgängligt i Pikis.