Aluminiumbyggande

img_6241

Vi har en bred leverantörsnätverk för glasfasader, dörrar och fönster som stöder TPE:s andra leveranser på ett naturligt sätt.

Byggprodukternas energieffektivitet och miljöpåverkan är viktiga faktorer i valet av konstruktioner och Sapa 2086-systemets konstruktionslösningar representerar den nya generationen. Fördelar med energieffektiva byggnadssystem är utmärkt isolerings, god ljudisolering, luft- och regntäthet samt mångsidiga formgivningsmöjligheter.

Med användning av aluminiumkonstruktioner får man mångsidiga och funktionella fasader.

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy:s expertis hjälper kunden att välja och proportionera rätt fönster även till en krävande konstruktion.

Genom våra produktleverantörer och eget monteringsarbete kan vi framföra ett brett sortiment av olika dörr-, fönster- och glasfasadlösningar:

 

  • Värmeisolerade ytterdörrar
  • Icke-isolerade innerdörrar
  • Avskiljande branddörrar EI30, E60 ja EI60
  • Inbrottssäkra dörrar
  • In eller utåt öppnande fönster
  • Skjutdörr till terrassen
  • CE-märkta glasfasader
  • Glastak

Mera information från vår försäljning.