Fasadprodukter

img_6238

Kassetter

TPE:s fasadkassetter tillverkas vanligtvis av belagt ståltunnplåt eller aluminium vars materialhållbarhet påverkas av kassettens storlek. Kassettens storlek fås direkt från designen eller sedan måttförs kassetten direkt in i konstruktionen på byggplatsen. De vanligaste hållbarheterna för stål är 1,2mm och för aluminium 2,0mm.

img_6239

Fassetter

TPE har flera olika modeller av fasetter. Basmodellernas mått anpassas alltid till fasadens mått och längderna kan säkerställas på byggplatsen för att underlätta monteringen. Fasetterna tillverkas vanligtvis av 1,2 mm PVDF-belagd ståltunnplåt.

img_6991

Keramiska fasader

Användningen av keramiska plattor och tegelplankor har ökat kraftigt i bostads- och kommersiellt byggande. TPE levererar och monterar keramiska fasader till flera konstruktionsplatser.

 

Twin 13 ja 33

Med profilfasader får man spektakulärä fasader för kontor, industi eller bostadshus.

Reglar och Beslag

Med våra egentillverkade reglar och beslag kan ni både snabbt och enkelt installera flera olika typer av fasader.