Åbo Energi

Mottagning och hantering byggnaderna börjar bli färdiga för Turku Energia.