from the blog.

Åbo Energi

Mottagning och hantering byggnaderna börjar bli färdiga för Turku Energia.

You may also like

Redi- Fiskehamnen

Stål- och elementarbetet i Redi Fiskehamnen är i god takt. Arbetsplatsen har också blivit valt för årets 2017 bästa byggarbetsplats.

Syvälahti-skola

Syvälahti-skola projektet i Åbo slutfördes i slutet av 2017.