Åbo Science Park

I december 2017 slutfördes kompletterande stål- och plåtarbete mellan byggnadstäckningen och det nya besökarcentret.