Teknopolis Ruoholahti

Tillvärkningen av elementerna och stålkonstruktionerna har börjat och installering börjar på veckan 14