from the blog.

Redi- Fiskehamnen

Stål- och elementarbetet i Redi Fiskehamnen är i god takt. Arbetsplatsen har också blivit valt för årets 2017 bästa byggarbetsplats.

You may also like

Åbo Science Park

I december 2017 slutfördes kompletterande stål- och plåtarbete mellan byggnadstäckningen och det nya besökarcentret.