Finnair Air Cargo Center, Helsingfors

Element- och stålkonstruktionkontrakten har blivit färdig. Cirka 20 000m2 TSP240mm elementer.