from the blog.

Åbo Stadsteatern

Plåtarbeten för Åbo Stadsteaterns renovering blev färdiga i slutet av 2017.

You may also like

Keslog Håkansböle Vanda

Stål- och elementskontraktet för utbyggnaden av Håkansböle centrallager kommer att slutföras i början av 2018.

Åbo Energi

Mottagning och hantering byggnaderna börjar bli färdiga för Turku Energia.

Äänekoski biobränslefabrike

Fasadarbetet för världens första ny generation biobränslefabrik i Äänekoski blev färdig i slutet av 2017.