Åbo Stadsteatern

Plåtarbeten för Åbo Stadsteaterns renovering blev färdiga i slutet av 2017.