Peltitöiden vuosisopimus Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa

TPE on tehnyt vuosisopimuksen peltitöiden toimittamisesta Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa.