Moventas, Jyväskylä

Projektplanering för yttre väggelementerna har börjat.